آموزش git و github – جلسه هشتم – Branch ها در git – بخش اول

در جلسه هشتم از دوره آموزشی گیت و گیت هاب می پردازیم به مفهوم Branch ها در گیت و نحوه ایجاد و مدیریت آنها رو بررسی خواهیم کرد

در این جلسه می پردازیم به :

  • مفهوم branch ها در گیت
  • نحوه ایجاد branch در گیت
  • نحوه پیمایش بین branch ها
  • نحوه حذف یک branch
  • بررسی دستور baranch
  • بررسی دستور branch -a
  • بررسی دستور branch -d
  • بررسی دستور checkout -b
  • و...
کاربر گرامی

این مطلب یک جلسه از دوره آموزشی آنلاین گیت و گیت هاب می باشد و برای مشاهده آن باید در دوره ثبت نام کنید

ثبت نام در دوره آموزشی آنلاین گیت و گیت هاب

کاربر گرامی بخش نظرات این مطلب مخصوص دانشجویان دوره می باشد لذا پس از ثبت نام این بخش برای شما فعال خواهد شد.چنانچه سوالی در مورد این دوره دارید به بخش پرسش و پاسخ این دوره واقع در صفحه ثبت نام آن مراجعه نمایید.