ثبت نام دوره پروژه محور PHP MVC آغاز شد


ثبت نام

مفاهیم شی گرایی : ارث بری در شی گرایی – بخش دوم

در جلسه هفتم این دوره آموزشی می پردازیم به ادامه مفهوم  ارث برسی در شی گرایی در PHP  و در بازنویسی و صدا زدن متدهای کلاس والد در ارث بری شی گرایی آشنا خواهیم شد. در این جلسه می پردازیم به :
  • بررسی مفهوم Overriding Inherited Methods در شی گرایی در PHP
  • بررسی مفهوم Calling the Parent's Methods در شی گرایی در PHP
  • بررسی مفهوم Final Keyword در شی گرایی در PHP
  • و...
کاربر گرامی

این مطلب یک جلسه از دوره آموزشی آنلاین مفاهیم شی گرایی در PHP می باشد و برای مشاهده آن باید در دوره ثبت نام کنید

ثبت نام در دوره آموزشی آنلاین مفاهیم شی گرایی در PHP

کاربر گرامی بخش نظرات این مطلب مخصوص دانشجویان دوره می باشد لذا پس از ثبت نام این بخش برای شما فعال خواهد شد.چنانچه سوالی در مورد این دوره دارید به بخش پرسش و پاسخ این دوره واقع در صفحه ثبت نام آن مراجعه نمایید.