ثبت نام دوره پروژه محور PHP MVC آغاز شد


ثبت نام

مفاهیم شی گرایی : namespace در شی گرایی – بخش سوم

در جلسه پانزدهم دوره مفاهیم شی گرایی در php می پردازیم به ادامه بررسی مفهوم namespace در شی گرایی در PHP  آشنا خواهیم شد. در این جلسه می پردازیم به :
  • بررسی مفهوم  namaespace relativity در شی گرایی php
  • بررسی مفهوم  namaespace combining در شی گرایی php
  • و...
کاربر گرامی

این مطلب یک جلسه از دوره آموزشی آنلاین مفاهیم شی گرایی در PHP می باشد و برای مشاهده آن باید در دوره ثبت نام کنید

ثبت نام در دوره آموزشی آنلاین مفاهیم شی گرایی در PHP

کاربر گرامی بخش نظرات این مطلب مخصوص دانشجویان دوره می باشد لذا پس از ثبت نام این بخش برای شما فعال خواهد شد.چنانچه سوالی در مورد این دوره دارید به بخش پرسش و پاسخ این دوره واقع در صفحه ثبت نام آن مراجعه نمایید.