همه دوره های آنلاین کــافــه آموزش

دوره تخصصی امنیت در PHP

غیر رایگان 44 25 ساعت
مدرس : وحید صالحی
تکمیل شده

دوره گیت و گیت هاب

غیر رایگان 416 بیش از 3 ساعت
مدرس : وحید صالحی
تکمیل شده

دوره جامع API نویسی در php

غیر رایگان 100 12 ساعت
مدرس : وحید صالحی
تکمیل شده

مفاهیم شی گرایی در PHP

غیر رایگان 55 6 ساعت
مدرس : وحید صالحی
تکمیل شده

دوره پروژه محور PHP MVC

غیر رایگان 40 بیش از 40 ساعت
مدرس : وحید صالحی
در حال برگزاری و ثبت نام

آموزش پروژه محور PHP

غیر رایگان 26 بیش از 40 ساعت
مدرس : محمد نقلانی
در حال برگزاری و ثبت نام