تکمیل شده
10/10

مفاهیم شی گرایی در PHP

مهلت تخفیف پیش ثبت نام این دوره به پایان رسید.
 
طول دوره : 1 ماه
 
کل دوره : 6 ساعت
 
جلسات منتشر شده : 17

مواردی که در این دوره فرا می گیریم :

 • مفاهیم پایه ( OOP Concepts )
 • مفهوم کپسوله سازی ( encapsulation )
 • مفهوم ارث بری ( Inheritance )
 • مفهوم کلاس ها و متدهای انتزاعی ( Abstract Classes and Methods )
 • مفهوم کلاس ها Interface در شی گرایی
 • مفهوم Traits در شی گرایی
 • مفهوم static در شی گرایی
 • changing متد ها در شی گرایی
 • Constants در شی گرایی
 • مفهوم Namespace
 • Autoloading در شی گرایی

برنامه نویسی شی گرا یا  Object-Oriented Programming یک سبک نوشتن کدهاست که به توسعه دهنده ها اجازه می دهد تا بخش های مشابه به را در مفهومی به اسم کلاس، دسته بندی نمایند. بطور کلی این دسته بندی به برنامه نویسان کمک خواهد می کند تا به مفهوم DRY یا همان Don’t Repeat Yourself بیشتر نزدیک گردند، و علاوه بر آن کدهای آن ها بسیار راحتر نگهداری و یا در صورت نیاز در آینده قابل تغییر خواهد بود. (به این مفهوم در زبان انگلیسی easy-to-maintain گفته می شود). یکی از مهم ترین مزیت های این سبک از برنامه نویسی، این است که اگر قرار باشد تکه ای از کدهای برنامه شما تغییر کند، غالبا لازم است فقط یک بخش در کدهای شما بروز رسانی شده یا تغییر کند. یکی از مهم ترین مزیت برنامه نویسی شی گرا که باعث می شود که اکثر برنامه نویسان و توسعه دهندگان از آن استفاده کنند، شباهت این سبک از برنامه نویسی با مفاهیم دنیای واقعی است. در واقع برنامه نویس و توسعه دهند قادر است مفاهیم بسیار پیچیده برنامه نویسی را با مفاهیم شی گرایی به نکات قابل فهم در دنیا واقعی تبدیل کرده و یا مصداق آنرا در قالب مثال بیان کنید. اگر دقت کرده باشید اطراف ما اشیا فراوانی از قبیل ماشین ها ,ساختمان ها و ... وجود دارد که هر کدام از آن ها خواص منحصر به فردی دارند که آنها را از شی و یا اشیا مشابه خود متمایز می کند و هر شی می تواند رفتاری از خود بروز دهد که مختص همان شی است. این مفاهیم باعث شد تا همه این ها در دنیای برنامه نویسی شی گرا استفاده شود. در واقع در این سبک از برنامه نویسی, برنامه نویس با پیروی از الگوهای OOP به شکل محسوسی از آشفتگی لاجیک و ساختار کدها جلوگیری می نماید ، در حقیقت برنامه نویسی شی گرا ( OOP ) روش برنامه نویسی است که در آن برنامه نویس، تمامی متغیرها و توابعی که بهم مرتبط می باشند را در قالب یک کلاس منفرد، سازمان دهی می کند البته این کار تنها بخش کوچکی از قابلیت های برنامه نویسی شی گرا می باشد در طول این دوره به طور مفصل به این مفاهیم خواهیم پرداخت . همانند تمام پارادایم های برنامه نویسی، این پارادایم نیز مزایا و معایب خود را دارد. به صورت مختصر می توان گفت که در پروژه های ساده و کوچک که توسعه چندانی هم در آینده نخواهند داشت، استفاده از پارادایم رویه ای ( Procedural ) که بر اساس استفاده از توابع می باشد، ممکن از مناسب تر باشد, اما در پروژه هایی با ابعاد متوسط و بزرگ و پیچیده ، قطعا باید از پارادایم شی گرایی در برنامه نویسی استفاده چون هم باعث کاهش پیچیدگی کدها در آینده خواهد شد و هم نگهداری و عیب یابی آن به مراتب ساده تر از روش های برنامه نویسی رویه ای می باشد. در این دوره آموزشی قصد دارمی تا بطور کامل به مفاهیم برنامه نوسی شی گرا ( OOP ) در زبان محبوب PHP بپردازیم و پس از اتمام این دوره نیز دوره ای پروژه محور را برگزار خواهیم کرد تا هر آنچه در این دوره فرا گرفتیم را  قالب یک پروژه کاربری استفاده نماییم.

کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
کاربر گرامی : برای دسترسی به محتوای این دوره ابتدا باید در آن ثبت نام نمایید.
  دانلود سرفصل های دوره بخش اول : مفاهیم پایه ( OOP Concepts )
  • معرفی و چرایی استفاده از شی گرایی
  • کلاس و کاربرد آن
  • آبجکت و کاربرد آن
  • پراپرتی و کاربرد آن
  • متد و کاربرد آن
  • بررسی مفهوم Pseudo-variable
    بخش دوم : مفهوم کپسوله سازی ( encapsulation)
  • سطوح دسترسی ( Definition of Visibility )
  • مزایای encapsulation
    بخش سوم : مفهوم ارث بری ( Inheritance )
  • مفهوم ارث بری در شی گرایی و چرایی استفاده از آن
  • سطوح محافظت شده ( Protected Visibility )
  • باز نشانی مقادیر کلاس والد ( Overriding Inherited Methods )
  • فراخوانی متدهای کلاس والد ( Calling the Parent's Methods )
  • بررسی Final Keyword و دلیل استفاده از آن
  • بررسی مبحث Inheritance در قالب مثال
    بخش چهارم : مفهوم کلاس ها و متدهای انتزاعی ( Abstract Classes and Methods )
  • مفهوم کلاس ها و متدهای Abstract
  • نحوه پیاده سازی کلاسی های Abstract
  • بررسی قوانین پیاده سازی کلاس ها و متدهاهای Abstract
  • بررسی مبحث Abstract Classes and Methods در قالب مثال
    بخش پنجم : مفهوم کلاس ها Interface در شی گرایی
  • مفهوم کلاس ها و متدهای Interface
  • چرایی استفاده از کلاس های Interface و بررسی کاربر آنها
  • بررسی Implement Keyword و دلیل استفاده از آن
  • بررسی شیوه Implementing Multiple Interfaces
  • بررسی شیوه ترکیبی Extends + Implements
  • بررسی نحوه ارث بری یک کلاس ار نوع Interface از یک کلاس Interface دیگر
  • بررسی مبحث Interface در قالب مثال
    بخش ششم : مفهوم Traits در شی گرایی
  • مفهوم Traits در شی گرایی
  • دلایل و مزیت های استفاده از Traits
  • نحوه استفاده از Traits
  • بررسی مبحث Traits در قالب مثال
    بخش هفتم : مفهوم static در شی گرایی
  • مفهوم static در شی گرایی
  • دلایل و مزیت های استفاده از مفهوم static
  • نحوه پیاده سازیMethods static
  • نحوه پیاده سازیProperties static
  • نحوه دسترسی و استفاده از Properties and Methods static
  • بررسی مبحث static در قالب مثال
    بخش هشتم : changing متد ها در شی گرایی
  • مفهوم changing در شی گرایی
  • نحوه پیاده سازی changing متدها
  • نحوه دسترسی و استفاده از changing متدها
  • بررسی مبحث changing در قالب مثال
    بخش نهم : Constants در شی گرایی
  • مفهوم Constants در شی گرایی
  • نحوه پیاده سازی Constants
  • نحوه دسترسی و استفاده از Constants
  • بررسی مبحث Constantsدر قالب مثال
    بخش دهم : Namespaces
  • مفهوم Namespaces
  • دلایل و مزیت های استفاده از مفهوم Namespaces
  • نحوه پیاده سازی Namespaces
  • بررسی Global Namespaces
  • بررسی مبحث Namespaces در قالب مثال
    بخش یازدهم : Autoloading در شی گرایی
  • مفهوم Autoloading در شی گرایی
  • دلایل و مزیت های استفاده از مفهوم Autoloading
  • نحوه پیاده سازی Autoloading
  • بررسی منطق Autoloading ) The Logic of Autoloading )
  • بررسی مبحث Autoloading در قالب مثال
بلافاصله بعد از ثبت نام در دوره ویدئو ها و فایل های دوره در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
برای استفاده از دوره محدودیت زمانی وجود نداشته و بصورت مادام والعمر این دوره برای شما فعال خواهد بود لذا هر زمان که تمایل داشته باشید می توانید ویدئوها و فایل های دوره را دانلود و مشاهده نمایید
دوره هایی که نیاز به آپدیت و بروزرسانی داشته باشند اطلاع رسانی خواهد شد و در صورت انتشار آپدیت دانشجویان دوره نیازی به پرداخت هزینه مجدد نخواهند داشت.
با توجه به رعایت حقوق ناشر ما هیچ گونه رضایتی برای استفاده اشتراکی از این دوره نداریم و در صورت مشاهده تخلف ناچار به مسدود سازی حساب کاربر خواهیم بود!
لطفا در این مورد با شماره پشتیبانی و یا از طریق شبکه های اجتماعی با ما در ارتباط باشید تا در درباره آن صحبت کنیم و تمام تلاشمان را می کنیم تا به نتیجه مطلوب برسیم :-)

مدرس دوره

vahid salehi

  وحید صالحی

 • برنامه نویس و توسعه دهنده اپلیکیشن های تحت وب
 • 7 سال سابقه فعالیت های آموزشی حرفه ای
 • تدریس بیش از 600 ساعت دوره آنلاین
 • برنامه نویس دور کار در زمینه مباحث مبتنی بر طراحی و برنامه نویسی وب
 • مدرس دوره های تخصصی طراحی و برنامه نویسی وب با بیش از 4000 دانشجو
 • برگزار کننده بیش از 11 دوره آموزشی حرفه ای آنلاین در زمینه طراحی و برنامه نویس وب

راه های ارتباط با مدرس این دوره

دسترسی بلافاصله بعد از ثبت نام
*********@gmail.com 0902 - *******
 
دانشجویان : 58

شهریه دوره : 149 هزار تومان