قابل توجه دانشجویان محترم دوره مفاهیم شی گرایی در PHP لطفا برای شرکت در نظرسنجی سطح کمی و کیفی این دوره پس از ورود به سایت به صفحه ثبت نام این دوره مراجعه و در نظرسنجی این دوره شرکت نمایید.

اطلاعات مرتبط با دوره های شما

    شما تاکنون در هیچ یک از دورهای آموزشی آنلاین وب سایت کافه آموزش ثبت نام نکرده اید.
تاکنون هیچ گونه تراکنش و خریدی از جانب شما صورت نگرفته است.
شماره سفارش شماره تراکنش تاریخ و زمان پرداخت مبلغ ( تومان ) وضعیت